arveforskud - hvad er det?

Bliv klogere på hvad et arveforskud er - og hvad det ikke er.

Et arveforskud er i virkeligheden en gave, hvor gavegiveren senest ved overdragelsen af gaven bestemmer, at (værdien af) gaven skal fratrækkes i modtagerens arv, når arven efter gavegiver en dag skal fordeles.

Eksempel

Jeg er ugift, har 2 børn og en formue på 1.000.000 kr.

Den 01.01.2018 giver jeg mit ene barn (B1) et gave på 100.000, som jeg bestemmer skal være et arveforskud. Min formue er herefter på 900.000 kr.

Når jeg en dag måtte gå bort, vil arven efter mig blive fordelt med 400.000 kr. til B1 og 500.000 kr. til B2. Begge mine børn vil i denne situation ende med at modtage det samme beløb. 

Skal man betale afgift af et arveforskud?

Der er mulighed for at give bestemte nærtstående personer årlige gaver eller arveforskud på op til kr. 64.300 uden at det udløser gaveafgift (2018-sats). Dette afgiftsfri beløb pristalsreguleres hvert år.

Dine børns ægtefæller (men ikke børnebørns ægtefæller) kan også begunstiges, dog kun med kr. 22.500.

Holder du den kontante gavmildhed under de afgiftsfrie beløb, skal arveforskuddet således ikke indberettes til SKAT.

Yder du arveforskud til andre, f. eks. din søster eller niece, skal modtageren betale indkomstskat på op til ca. 59% af arveforskudsbeløbet, og der gælder ingen afgiftsfri bundbeløb i denne forbindelse.

Gaver er ikke arveforskud

Du kan vælge at give dine børn et kontant og afgiftsfrit arveforskud på 64.300 kr. i stedet for en gave på samme beløb. Arveforskud ydes, mens giveren er i live – afgiftsmæssigt behandles arveforskud derfor helt som gaver (ikke som arv, trods navnet).

Hvad er så forskellen mellem gaver og arveforskud? Arveforskud er kendetegnet ved, at beløbet skal trækkes fra i modtagerens arv, når arven efter dig en dag skal fordeles.

Muligheden for arveforskud kan derfor benyttes, hvis du eksempelvis kun giver et af flere børn penge, men alligevel ønsker, at de alle i sidste ende får lige meget. På dette punkt minder arveforskud om udlån/familielån – også lån til en arving vil blive trukket fra i låntagerens arv, når arven efter dig en dag skal fordeles, medmindre lånet er blevet afdraget eller er blevet forældet i mellemtiden.

Du kan give afgiftsfri arveforskud til den samme kreds af personer, som du kan give afgiftsfri pengegaver, men den pågældende skal dog være din arving. Du kan f. eks. ikke give arveforskud til dine børnebørn, hvis dine børn lever, medmindre dine børnebørn i et testamente er indsat til at arv dig.

Hvordan gives et arveforskud?

Ønsker du at yde et arveforskud, anbefaler vi, at du opretter en ”arveforskudskontrakt”, således at det tydeligt fremgår, at der ikke er tale om en gave, men som et egentligt forskud på arv. Kontakt MinAdvokat.dk og hør nærmere.